За символа и смисъла на Кръста и неговото достойно носене от християните

Ана-Мария Кръстева разговаря с проф. Калин Янакиев в „Благовестие“

Тайната на боговъплъщението е проява на безкрайната Божия любов. Синът Божи стана Син Човечески, за да можем ние да станем синове Божи. Той проповядва в света великото Божие учение, извърши чудеса, понесе изпитания, несгоди и хули. Това обаче не беше достатъчно за спасението на човека. На Божията любов грешната човешка природа отговори с омраза, изразена в погубването на Невинния с най-позорна смърт. Христос трябваше да умре на кръста, за да победи със смъртта Си смъртта. Учението и делата Му утвърждават вярата, че Той е Син Божии, но тя става плодоносна и спасителна чрез кръвта на Сина Човечески. Със смъртта Си Христос освети кръста. Така честният кръст Господен стана символ и свещена емблема на нашата верова принадлежност. Смъртта на Спасителя смаза главата на змията и ни дари вечен живот. Разговор с проф. Калин Янакиев, преподавател във Философския факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“.Християнска поезия
„При Тебе ида Господи“ от Стоян Михайловски в изпълнение на актьора Ириней Константинов.

Подкасти от БНР