Продължава работата по най- големите жп проекти у нас

Репортаж на Веселина Пеева

Работата по два от най-мащабните проекти, финансирани по ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ за настоящия програмен период 2014-2021 г. ще продължи и през следващия програмен период. Това са автомагистрала „Струма“ Лот 3.2 и ЖП проекта за скоростна ж.п. магистрала „Елин Пелин – Костенец“. Строителството по първия ще бъде реализирано в програмен период 2021-2027 г., като в момента се изпълняват подготвителни дейности и екологични мерки с цел смекчаване на негативното въздействие върху съществуващия път Е 79, както и мероприятия за подобряване на безопасността на движението. Инженер Галина Василева – ръководител на Управляващия орган на ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ уточни:

„Усилено се работи и по строителството на най-дългия пътен тунел в България – „Железница“, който е част проекта „Автомагистрала „Струма“ Лот 3.1.3.3.  Той ще бъде с две отделни тръби за движение в посока, които вече са прокопани, като дължината на  всяка от тях е над 2 км. Изпълнява се с много  добри темпове и се очаква да завърши в средата на 2023 г.

Другият  изключително важен проект, който стартира на 15 юли т.г., е проектът за строителство на ж.п. участъка  Елин Пелин – Костенец – част от трасето София – Пловдив по направление на Европейски транспортен коридор „Ориент – Източносредиземноморски“.

Модернизацията на този участък е най-мащабният проект в текущата ОП.  Василева подчерта, че Строителството ще продължи и в следващия програмен период. „Изграждането на трасето е разделено на 3 участъка: „Елин Пелин – гара Вакарел; „гара Вакарел – гара Ихтиман“ и „Ихтиман до гара Костенец“, като се предвижда изграждането на нова гара Костенец. В първия участък с дължина 20 км,  е предвидено строителството на най-дългия железопътен тунел, изграждан досега не само в България, но и на Балканския полуостров. Той ще бъде пр.7 км. дълъг, двутръбен тунел, проектните  скорости по трасето за пътническите превози са 160 км/ч, а за товарните - 120 км/ч.“ 

С цялостната реализация на проекта ще бъдат модернизирани над 51 км железопътни линии и 5 жп гари и спирки, попадащи в обхвата на трасето. Предвижда се още да бъдат премахнати всички пресичания на едно ниво между железопътния транспорт, автомобилното движение и пътниците. А за да бъдат постигнати проектните скорости, ще бъдат изградени  тунели с обща дължина от 20 км. Предвидено е още и строителството на над 23 мостове и виадукти с обща дължина на съоръженията приблизително 3 км. Бюджетът на проекта е: 1 300 000 лева, от които 85% е европейско финансиране, а 15% - национално съфинансиране.


Още от Ден след ден