За Созопол – езически и християнски

Разговор на Силвия Чолева с Людмила Калоянова в „Артефир“

Людмила Калоянова е доктор на философските науки, която емигрира в САЩ през 1990 г. Там работи в University of Pittsburgh и защитава докторска дисертация на тема „Женска идентичност и креативно писане“. Книгата ѝ „Creatures of Transition“ (New York, 1998) се занимава с въпросите за пола в културен и социален аспект в литературния контекст от началото на 20 в.

Последната ѝ книга излезе наскоро и в нея Людмила Калоянова изследва историята на родния си Созопол – езически и християнски. „Книгата „Между лавъра и кръста“ проследява нишката на приемственост между паганизъм и християнство в историята на античния и средновековен Созопол. Някои малко известни, но значими обстоятелства и епизоди, го оформят като полис и раннохристиянски център, а по-късно като един от най-важните духовни и интелектуални центрове в близост до Константинопол, чиято слава достига до самия Лоренцо Медичи“, пишат издателите. Книгата е обърната към широк кръг читатели, за които Созопол не е само курорт, а място с много пластове история, част от нея непозната досега.

Снимки: sbp.bg, books.janet45.com