Връзката на кръста Христов с основните християнски добродетели : вярата, надежда и любовта

Разговор на Ана-Матия Кръстева с доц. Мариян Стоядинов в „Благовестие“

Преди Христос кръстът е символ на безчестие и позорна смърт. Със страданията и изкупителната Си жертва Спасителят освещава кръста. След Неговата смърт кръстът вече е символ на жертвена любов и победа над злото. „… Който иска да върви след Мене, нека се отрече от себе си, да вземе кръста си и Ме последва…” се казва в неделното литургийно евангелие. Дали осъзнаваме, че това са думи пряко свързани с нашата свобода. Чрез тях Христос търси лична връзка с всеки един от нас и истинския ни мотив да бъдем с Него. Какво означава да вземем кръста си, за да се отречем от себе си? Заедно с доц. Мариян Стоядинов, преподавател във Православния богословски факултет при Великотърновския университет „Св. Кирил и Методий“ търсим връзката на кръста Христов с основните християнски добродетели по повод отминалия празник на светите Вяра, Надежда, Любов и майка им София.


Християнска поезия

„Ти си върховна сила“ от Стоян Михайловски в изпълнение на актьора Ириней Константинов.