Зачестили са замърсяванията на въздуха в община Димитровград за периода 15-20 септември

Зачестили са замърсяванията на въздуха в община Димитровград за периода 15-20 септември ,твърди община Димитровград в писмо до РИОСВ -Хасково.

В писмото се посочва, че това е пряко свързано с ТЕЦ „Марица-3“, която е възобновила работа на 25 май и до момента са отчетени 17 превишения на алармения праг за средночасова концентрация на серен диоксид.

За сравнение през цялата 2020 година и до момента на възобновяване на работата на централата не е регистрирано нито едно превишение, допълват от община Димитровград и настояват за спешни действия за изясняване на причините за замърсяването и неговото преустановяване.

С писмото се иска преразглеждане на условията по издаденото Комплексно разрешително за работа на ТЕЦ-а, внасяне на необходимите промени, включително спиране работата на централата до отстраняване на всички технологични, производствени и други фактори, водещи до замърсяване на околната среда и рискове за човешкото здраве.


Още от БНР уеб