Езикът умира в лозунга и се превръща в параван

Интервю с проф. Инна Пелева

Държавата, лидерите и хората, които са в публичността се позовават на миналото и теглят от него символен капитал, казва проф.Инна Пелева. Интервюто с нея е за това как говорим за историческите събития, как ги помним, четем и употребяваме в празничната ритуалистика и как стоят в речника на съвременните водачи.

"Друг е въпросът дали това присаждане в днешното на речи от миналото дали върши само позитивна работа, каквато е идеята. Но винаги такова цитиране на нашите великани отпреди, на нашите творци и политици от по- старо време отваря възможността и за малко горчивина. Защото съпоставката е неминуема. Неминуемо си задаваме и въпроса колко автентично и искрено е това припомняне на някогашното или е по- скоро укриване на това, което действително мисли този или онзи лидер на настоящето".

Проф. Инна Пелева сподели, че според нея всички имат усет за изхабяването на думите.

"Всички си даваме сметка за това, че езикът умира в лозунга и се превръща в параван". През социализма също чувахме великолепни думи, което родиха каламбура "Дела, дела и пак думи". Опитът  ни прави скептици и това не е толкова лошо, ние  имаме право да "повдигнем вежди е да се усъмним", каза още проф. Инна Пелева.

Тя изрази надежда, че сегашните политици също си дават сметка за това и ще се опитат да сложат зад думите една поне прилично изглеждаща реалност.

Интервюто могете да чуете в прикачения звуков файл.

Още от Точно днес