Вицепремиерът Бойко Рашков ще координира подготовката на изборите

Двата избора - за президент и вицепрезидент и за народни представители, ще се проведат на 14 ноември

| обновено на 23.09.21 в 18:37

Бойко Рашков е определен за вицепремиер, който ще координира работата на министрите и областните управители по подготовката на изборите.

В предходния състав на служебния кабинет тази функция отново бе възложена на Рашков, чийто ресор е общественият ред и сигурността.

На днешното си заседание Министерският съвет прие Решение за подготовката и произвеждането на изборите за президент и вицепрезидент и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Служебният премиер Стефан Янев формулира задачите пред Бойко Рашков:

"Знаете, че има редица мероприятия, които изискват координация между ЦИК и изпълнителната власт, съответно регионалните структури, които са ангажирани с изборите, така че тази координация ще бъде поверена на вицепремиера“.

Съгласно правителственото решение на заместник министър-председателя по обществен ред и сигурност и министър на вътрешните работи се възлага координацията по изпълнението на дейностите във връзка с организационно-техническата подготовка на изборите, включително дейностите по съгласуване с Централната избирателна комисия на условията и реда за изработването, доставката и съхранението на изборните книжа и материали, както и съхранението на техническите устройства за машинното гласуване.

Министърът на вътрешните работи организира изпълнението на дейностите от компетентността на МВР във връзка с подготовката и произвеждането на изборите.

Министърът на финансите трябва да внесе в Министерския съвет проект на тарифа, по която партиите, коалициите и инициативните комитети заплащат предизборните предавания по Българската национална телевизия и Българското национално радио и техните регионални центрове.

Министърът на регионалното развитие и благоустройството координира дейността по изготвянето и публикуването на избирателните списъци.

Министърът на външните работи организира подготовката и произвеждането на изборите извън страната.

Министърът на здравеопазването съгласувано с главния държавен здравен инспектор следва да определи необходимите противоепидемични мерки, свързани с изборния процес.

Министърът на правосъдието организира дейностите по подготовката и произвеждането на изборите в местата за лишаване от свобода.

Заместник министър-председателят по обществен ред и сигурност и министър на вътрешните работи, министърът на външните работи, министърът на регионалното развитие и благоустройството, министърът на здравеопазването и министърът на правосъдието ще информират министър-председателя за хода на подготовката на изборите до обявяването на изборните резултати.

На министъра на правосъдието се възлага издаването на наказателните постановления по чл. 496, ал. 3, изречение второ от Изборния кодекс.

Правителството вече одобри план-сметката за разходите по подготовката и произвеждането на вота. Средствата в нея са в размер на 123,8 млн. лева, като общите разходи са разпределени за два тура на изборите, предвид допускането за произвеждането на вота за президент и вицепрезидент в два тура.

Още едно решение на МС: Официално Бюрото по защита вече е към министъра на правосъдието

Бюрото по защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство, което се преобразува в самостоятелна организационна структура - ,,Бюро по защита на застрашени лица” към министъра на правосъдието, се определя за второстепенен разпоредител с бюджет към министъра на правосъдието. Това прие днес Министерският съвет с постановление.

Постановлението е част от процедурата по преминаване на Бюрото от главния прокурор на подчинение на правосъдния министър, както решиха депутатите от 46-тото Народно събрание с приетия Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство (ЗЗЛЗВНП). 


Още от БНР уеб
Подкасти от БНР