Археолози и спелеолози проучват пещера "Чая" до Чепеларе

Работата ще продължи до края на октомври и ще търси по-ранно обитаване

Интервю на Живка Танчева с доц. д-р Костадин Кисьов, директор на Регионалния археологически музей в Пловдив

През тази седмица започнаха археологическите проучвания на пещера  „Чая“ до град Чепеларе. Финансирането на начинанието е осигурено от община Чепеларе по програмата за туризма за  2021г., приета на заседание на консултативен съвет по въпросите за туризма в Общината.

Проучването се осъществява под ръководството на доц. Костадин Кисьов и София Христева - докторант в Националния археологически институт към БАН, с участието на Марин Господинов - директор на Музей на родопския карст Чепеларе и представители на пещерен клуб „Студенец“ Чепеларе.

Пещерата е регистрирана за пръв път през 1995 г.

При системни палеонтологични изследвания на плеистоценска бозайна фауна в района на Чепеларе, проведени от Музея на родопския карст през 2017, 2018 г, под ръководството на Марин Господинов, в пещерата  бяха открити фрагменти от глинени съдове. След определянето и датирането на фрагментите стана ясно, че пещерата е обитавана в периода на бронзовата и желязната епохи (III- II хил. пр. Хр.), което я прави едно от най- ранните пещерни обиталища в Родопите  и най-ранното и единствено открито за сега такова за територията на Община Чепеларе.

През този сезон усилията на археолозите ще бъдат насочени към проучване на привходните части на пещерата и началото на основната галерия.

Поради близостта на пещерата до града и живописния район, в който се намира, както и уникалността на обекта, амбицията на Община Чепеларе и Музея на родопския карст е да превърне пещерното обиталище в туристически обект, както и да обособи екопътека до него.

Всички археологически находки ще постъпят във фонда на Музей на родопския карст в Чепеларе, където ще бъдат експонирани. По този начин жителите на Чепеларе и неговите гости ще имат възможност да се запознаят с културата на най-ранните обитатели в района.

Още от Точно днес