Непознатият Матвей Вълев

Разговор на Силвия Чолева с Мая Славова в ''Артефир''

Малко се знае за българския писател Матвей Вълев, популярен автор на разкази, репортажи, фейлетони, очерци и пиеси през 30-те и 40-те години на ХХ век. След 1944 г. е издаван спорадично и творчеството му е неглижирано. Незаслужено забравен, този истински космополит с невероятна житейска съдба напоследък предизвика интереса на изследователите. 

Една от книгите за него е на Мая Славова, нарича се „Матвей Вълев отблизо“ и съдържа спомени, документи, факсимилета, писма на писателя, които очертават бурния му житейски и творчески път. „Тази книга се роди – пише във въведението авторката – от желанието ми да предложа на читателите някои неизвестни документи за живота на Матвей Вълев. Те са късчета от сложния пъзел, който представлява жизненият му път, а подреждането им ще улесни бъдещите изследователи, заели се със съставянето на цялостната картина, показваща тази интересна и вълнуваща личност, един от незаслужено забравените писатели в българската литература.“ 

Надеждата е да се предизвика интересът на младите, които за първи път ще научат за Матвей Вълев. Макар да има щедро по обем творчество и разнообразно по жанр, книгите на Матвей Босяка, какъвто е един от многобройните му псевдоними, излезли след деветосептемврийския преврат 1944 г. се броят на пръсти: „Отвъд и отсам. Избрани разкази“, 1957, „Избрани произведения“, 1975 и „Ферма в Сертон“, 1988. Затова под съставителството на Мая Славова излиза и сборникът „Хумор и сатира“ от Матвей Вълев, където можете да прочетете актуалните му и досега фейлетони. 

Повече за писателя можете да научите от разговора с Мая Славова.


Още от Артефир