"Рестартирай Европа": ОИЦ Кюстендил в подкрепа на работодателите за справяне с последиците от пандемията COVID-19

Репортаж на Спаска Зашева

    Глобалното разпространение на пандемията COVID-19 и въведените карантинни мерки доведоха до нарушаване функционирането на почти всички икономически дейности, както в световен, така и в европейски и в национален мащаб. България, като малка и отворена икономика, не може да остане изолирана от протичащите процеси в големите икономики на еврозоната, които формират значителна част от стокообмена на страната ни. Най-силно засегнат е малкият и среден бизнес, който вече е поставен под риск от загуба на доходи и необратимо излизане от пазара.

  „Изключително голям интерес в област Кюстендил е имало към процедурите подпомагащи едни от най-засегнатите сектори-  транспорт и туризъм“, съобщи Любомира Велинова-управител на ОИЦ Кюстенидил. Приключи приемът по процедура „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“. Заради интереса и към тази процедура са осигурени допълнителни средства към първоначално определения бюджет. Има две процедури по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси: „Заетост за теб“, която е /актуална/  и предоставя подкрепа за реинтеграция в заетост на безработните лица, останали без работа вследствие от възникналата пандемия и разпространението на вируса COVID-19. Друга програма от която могат да се възползват предприятията в областта е„Възстановяване“ в подкрепа на бизнеса чрез гаранции от Фонда на фондовете. Целта на програмата е да улесни достъпа на бизнеса до кредити за възстановяване на дейността след постепенното отпадане на мерките във връзка с пандемията от ковид-19. Фирмите ще могат да получат свеж финансов ресурс, основно за задоволяване на текущите си нужди от ликвидност, но също и за нови инвестиции, трансформация и растеж, допълни Велинова.

  До края на годината на срещи с работодатели експертите на ОИЦ – Кюстендил, ще обръщат специално внимание, както на условията за допустимост на кандидатите и разходите, така и на начина на попълване, прикачване на необходимите документи и подаване на формуляра за кандидатстване в системата ИСУН 2020.Още от БНР уеб