В Сопот обсъждат публично дългосрочен дълг

Публично обсъждане за поемане на дългосрочен дълг организира тази вечер община Сопот.

С парите трябва да се покрие наложената финансова корекция при изпълнението на общински проект, реализиран в мандата 2011 – 2015 г., по който бяха санирани сградите на яслите и детската градина „Роза“, ОДЗ „Приказен свят” и НУ „Неделя Петкова” в гр. Сопот.

Максималният размер на дълга е 276 877 лева, който ще се изплаща с общински средства. Срокът за погасяване е до 120 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит.

Публичното обсъждане е от 17:30 часа на централния площад „Иван Вазов“.