Eвропейският съюз с помощ за Западните Балкани

Обобщение на Георги Марков - пр.''Хоризонт''

Европейският съюз като основен политически, икономически и търговски партньор на Западните Балкани ще предостави на страните от региона безвъзмездна финансова подкрепа от 9 милиарда евро. Помощта е по линия на Европейския икономически и инвестиционен план, по който се очаква до 2028 година да бъдат привлечени инвестиции за района за още около 20 милиарда евро.

Комисията взе решение за предоставянето на финансовата подкрепа, за да свърже тези страни  с приоритетите на Европейския съюз и за да улесни и насърчи регионалното сътрудничество в региона, който е ключов за бъдещето. Надяваме се, че тези инвестиции ще направят присъствието на Съюза по - осезаемо за хората в района така че да могат да видят конкретните ползи от това партньорство с Европейския съюз, отбеляза председателят на Европейския съвет Шарл Мишел.

Европейският икономически и инвестиционен план има за задача да стимулира дългосрочното икономическо възстановяване и да подкрепя регионалното сътрудничество, каза на свой ред председателят на Европейската комисия Урсула Фон Дер Лайен :

Икономическият и инвестиционен план е и от решаващо значение за развитието на общия регионален пазар. Пазарната интеграция ще бъде толкова полезна за Западните Балкани, колкото единният пазар за Европейския съюз. Затова нашият фокус сега е върху развитието на този общ регионален пазар.

Според Урсула Фон Дер Лайен предоставените средства биха могли да се използват за реализация на различни проекти в услуга на гражданите:

Предоставихме 9 милиарда евро за Икономическия и инвестиционния план, с които може да се промени ситуацията в тези държави. Така например може да се помогне на Сърбия да подобри управлението на отпадните си води,  да се подпомогне преходът на Босна и Херцеговина към  използване на алтернативни енергоизточници вместо въглищните електроцентрали или да се инвестира в подобряване на железопътните и автомобилните връзки в региона, отбеляза председателят на Европейската комисия.

Ускоряването на зеления и цифров преход на страните от региона също са част от параметрите на Европейския икономически и инвестиционен план, стана ясно на обсъждането на документа по време на срещата Европейски съюз – Западни Балкани, проведена под егидата на Словенското председателство на Съюза, на която бяха обсъдени и други ангажименти в сферата на борбата с климатичните промени, свързаността и иновациите.

Подготвихме План за действие за Зелената програма за Западните Балкани и даваме началото на програма за насърчаване на иновациите в тази област. Договорихме се и за пътна карта за намаляване на таксите за роуминг между Европейския съюз и страните от региона на Западните Балкани, каза председателят на Европейската комисия Урсула Фон Дер Лайен. И изтъкна, че страните - членки на съюза искат евроинтеграцията на страните от региона да продължи, защото този процес ще е от полза и за Западните Балкани и Европейския съюз.

Подкасти от БНР