Разширяването на гробищните паркове във видинските села - през следващата година

Депото за отпадъци няма да се охранява от частна фирма

Отложиха решенията за организацията на движението

Регионалното депо за отпадъци във Видин няма да назначава външна фирма, която да пази мястото.

С 14 гласа "против", 9 "въздържали се" и 2 "за" на днешното заседание на Общинския съвет беше отхвърлено предложението на кмета на общината Цветан Ценков.

"През видеокамерите виждахме хора, които отиваха на работа, за да спят. В Депото се опитахме да спрем всички кражби, които са с нафтата. В момента сме на финала с проектирането на сепарацията и компостацията, откъдето Общината заради липсата на материали, които ние закопаваме - над 25 тона годиншно отпадък, вместо да се отделя метал, стъкло, пластмаса, така че бихме могли да изкараме сериозна сума пари. Идеята е да се въведе по-сериозен ред, да се прекъснат някои практики, а ние успяхме на този етап. Когато приемаме инвестиционните проекти, които трябва да защитим в МОСВ, а се надявам другата година всичко вече да е готово, че и енергия да дава, но всичко зависи от вашите решения. Работим над модерни и сериозни неща, планувани за следващата година. Община Видин през сметището трябва да изкарва и пари, за да могат да залегнат в бюджета ни и да отидат за инфраструктура и спорт".

Председателят на местния парламент Генади Велков гласува против.

"Ако искаме и вземем решение, можем да изградим и собствен СОТ, но ако имаме недостиг на технически възможности. Гласувам против заради социалния елемент, защото не съм сигурен, че това ще доведе до спестявания. Това е най-важната причина. Досега не се е обсъждало, че Община Видин никога вече няма да наема частни фирми, когато е необходимо това".

Цецко Иванов напомни, че решението Община Видин сама да охранява собствеността е взето преди години.

"Решението от 9 март 2016 години, взето от Общинския съвет, е за елиминиране външната охрана от фирми, да остане само такава с техническа средства. Кметът г-н Ценков тогава приветства решението с думи, че е първото хубаво нещо, което се случва в общината. Вече години се отстоява това право, затова гласувам против. Ако вземем това решение, влизаме в противоречие".

25 от местните парламентаристи присъстваха днес на заседанието. 

Гласувани бяха корекции на капиталовите разходи, които пренасочват средства в размер на 73 000 лева за ремонт стадион Георги Бенковски и 17 000 лева за такъв на Спортната зала.

Ще бъдат вложени и пари за видеонаблюдение в населените места в общината, като това ще стане за сметка на разширяване на гробищните паркове в Покрайна и Антимово.

Община Видин ще предвиди необходимите средства в бюджета за следващата година, с които да реши проблема с гробищните паркове във видинската села Антимово и Покрайна, обясни заместник-кметът Светослав Скорчев.

"Въпросът е залегнал от няколко сесии. Съгласен съм с притесненията, че се изчерпват гробищните паркове, по най-бързия начин трябва да има разширение. Сумата, която е заложена - 10 000 и 8000 лева, тя е в капиталови разходи, за СМР, но трябва да се закупят прилежащите площи до парковете, за да могат да се разширят. В следващия бюджет това ще бъде направено, ще бъде предвидена сумата за закупуването на имотите".

Положително бяха гласувани и трите предложения за почетен гражданин на Видин: на олимпийската шампионка Мадлен Радуканова, професор д- р Валентин Джонов и Венцислав Станев, дългогодишен директор на училище "Цар Симеон Велики" (посмъртно).

Гласувано бе също Община Видин да кандидатства за безвъзмездна финансова помощ по направление "Управление на водите" пред Предприятието за управление на дейностите за опазване на околната среда (ПУДООС) към Министерството на околната среда и водите. Средствата са необходими във връзка с финансирания по ОП "Региони в растеж" проект "Основна реконструкция на централна пешеходна зона – IV етап", в който се включва обект „Основна реконструкция на водопроводна мрежа – на централна пешеходна зона – гр. Видин, както и изграждане на отводнителни решетки и улични оттоци“. Този обект не е допустим за финансиране от Оперативна програма "Региони в растеж", но попада в приоритетите на ПУДООС в сектор "Управление на водите".


Дискусията за нова наредба за организацията на движението в областия град отпадна от дневния ред.

Още от Цветовете на деня
Подкасти от БНР