Зелените сертификати са отворена тема с неясен резултат

С адвокат Калина Михайлова разговаря Иванка Петкова

Решението за въвеждане на зелени сертификати трябва да се взема при кумулативно тълкуване на всички факти и обстоятелства в тази епидемична обстановка. 

Трябва да се има пред вид не само нарасналият брой на заразените и хоспитализираните. Следва да се преценява броят на отказалите ваксинация и причините за това, както и броят на ваксинираните в отделните сектори и дали в тях би било разумно да се въведе зелен сертификат. Важен е и броят на преболедувалите - число, с което ние като общество никога не сме били запознати. 

Това коментира пред Радио Пловдив адвокат Калина Михайлова, специалист по медицинско право.

У нас зелените сертификати биха били доста интересен подход пред вид наличието на едва 20% ваксинирани лица. Следва естественото заключение - всеки друг, който не се е подложил на ваксинация, или всеки един от тези 80% следва или да се тестува всеки път преди да посети дадено обществено заведение или обект, или пък да си извади сертификат, ако е преболедувал COVID-19. 

Липсва информация

Нямаме единна статистика, от която да бъде ясно колко лица у нас са преболедували и все още такива сертификати биха били валидни спрямо тях, тъй като те са с определен период на валидност 180 дни след преболедували, считано от деня на диагностицирането.  

Михайлова посочи, че има много гранични хипотези, в които няма реална статистика на преболедувалите, за да е ясно например, колко от тези хора биха могли да си вземат зелен сертификат за прекаран коронавирус. 

Преди ограниченията

Картината би следвало да се разгледа в общ план. Сега нямаме конкретна информация какъв процент от хората, работещи в  образователния сектор или в сферата на здравеопазването са ваксинирани. 

Затова не сме наясно каква щета може да доведе въвеждането на мярка като зелен сертификат

Защото това може да осуети предоставянето на медицинска помощ. Редица от лекарите или от средния медицински персонал също не са ваксинирани. В такъв случай за тях става невъзможно посещаването на работното им място и осъществяването на медицинска грижа спрямо болните. Ще изпаднем в ситуация, в която ще имаме недостатъчност на медицински кадри, които да предоставят медицинска услуга във време на епидемична обстановка. 

По същия начин ще се наблюдава и едно изключително дистанционно осъществяване на образователната дейност доколкото голям процент от учителите също не са ваксинирани. 

Няма данни колко точно са ваксинирани, какъв процент и какви негативни последици може да доведе въвеждането на зелен сертификат, предупреди Калина Михайлова. 

Заради многото неизвестни към момента остават много отворени теми с много неясна ефективност относно въвеждането на зелен сертификат, подчерта специалистът по медицинско право.

Алтернативите 

PCR или антигенен тест са посочените алтернативи на зеления сертификат. PCR-ът трябва да бъде направен до 72 часа преди влизането в конкретния обект или на конкретното мероприятие. При антигенния тест времето е по - кратко - до 48 часа преди конкретното посещение. 

Фалшификатите

Винаги съществува възможността да се подходи криминогенно към дадено правило и то да бъде нарушено. Свидетели сме, че има в продажба сертификати за ваксинация, които са недостоверни и неистинни. 

Съществува рискът да бъдат издадени сертификати и за отрицателен резултат след тестване, както и такива за преболедуване. Тези рискове са налице. 

Контролът

Не са въведени мерки за ограничаването или за потвърждаването на конкретното провеждане на контрол спрямо документите. 

Не би следвало органите на МВР да имат право да проследяват бланката доколкото в нея се съдържат данни, които към момента не са предоставени в компетенциите на органите на МВР. 

Единствено компетентни за контрол все още са органите в системата на здравеопазването у нас. До зеления сертификат не всеки има достъп и този достъп да е законосъобразен. 

Представителите на РЗИ имат право да проверят зеления сертификат, тъй като те са контролният орган за спазване на противоепидемичните мерки, въведени у нас. 

В случай че има овластяване - било то и чрез административен акт на здравното министерство, както се случва напоследък, ако МЗ или РЗИ-та издадат заповед за въвеждането на противоепидемични мерки, следва да се посочи и кои лица да бъдат отговорни за контрола по спазването на тези мерки.

Интервюто на Иванка Петкова с адвокат Калина Михайлова е в звуковия фал.  

Още от Ден след ден
Подкасти от БНР