Работна група в ЕП ще контролира финансирането на нови проекти и отчитането на инвестициите от изминалия период

Материал на Оля Стоянова, програма ''Христо Ботев''

Новосформирана работна група в Европейския парламент ще следи работата на националните власти в изпълнението на политиката по сближаване и ще наблюдава планирането на инвестициите в новия програмен период, стана ясно преди дни. „Причината за създаването на тази работа група е, че Кохезионната политика се превръща все по-важен инструмент на Европейския съюз както за реакция срещу Covid кризата, така и за възстановяване от кризата след това“, каза евродепутатът Андрей Новаков, който е председател на работната група.

Новосъздадената работна група ще бъде ангажирана не само със финансирането на проекти от новата бюджетна рамка до 2027 г., но също и в отчитането на проектите от изминалия програмен период. Андрей Новаков посочи, че според данни на Европейския парламент от 2014 г. до днес по линия на политиката по сближаване на Евросъюза са били подпомогнати повече от 1 млн. малки и средни предприятия, което от своя страна е довело до създаването на повече от 400 хил. нови работни места в рамките на Евросъюза. По думите на Андрей Ковачев дейността на тази новосформирана група е важна, защото със своя бюджет от повече от 330 млрд. евро за следващите седем години се очаква Кохезионната политика да бъде основен инструмент на Евросъюза за заетост и дългосрочен икономически растеж.

В състава на групата влизат членове на Европейския парламент от всички държави-членки и ще провежда регулярни срещи с представители на всички участници в процеса по управление на средствата от Евросъюза. През следващите месеци ще бъдат насрочени съвместни заседания с ресорни европейски комисари, членове на Европейската сметна палата, с експерти и представители на националните и местните власти от държавите-членки, каза още Новаков.

Повече детайли за дейността на новата работна група, както и кога са предвидени първите заседания, чуйте в коментара на евродепутата Андрей Новаков.

Още от БНР уеб
Подкасти от БНР