Разширяват синята зона за платено паркиране в София от 1 декември

Синята зона за платено паркиране се разширява от 1 декември 2021 г., обяви на брифинг председателят на транспортната комисия в Столичния общински съвет Карлос Контрера.

Предвидено е местата за платено паркиране в синя зона да се разширят от 5000 на 13 000, след като част от зелената зона в районите “Оборище”, “Възраждане” и “Средец” стане синя. 

Работното й време също ще бъде удължено и ще е до 20.00 часа.

11-та подзона ще премине към 3-а и 4-а подзона. По този начин живеещите там ще имат по-широк периметър за паркиране в синя зона, обясни Зафир Зарков.

Улиците от 11-та подзона, които се присъединяват към 3-та подзона са:

- ул. „Д-р Петър Берон“

- ул. „Любен Каравелов“ - от ул. „Проф. „Фритьоф Нансен“ до ул. Граф Игнатиев“

- ул. „Гечкенли“

- ул. „Карнеги“

- бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ – от ул. Граф Игнатиев“ до ул. „Проф. „Фритьоф Нансен“

- ул. „Георги С. Раковски“ – от бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ до бул. „Васил Левски“

- ул. „6-ти септември“ – от бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ до бул. „Васил Левски“

- ул. „Хан Крум“ – от бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ до бул. „Васил Левски“

- ул. „13-ти март“

- ул. „Женева“

- ул. „Николай Павлович“ - от ул. „Любен Каравелов“ до бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“

- ул. „Проф. Никола Михайлов“- бул. „Васил Левски“ до бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“
  -бул. „Васил Левски“ – от ул. „Проф. „Фритьоф Нансен“ до ул. Граф Игнатиев“

2. Улиците от 11-та подзона, които се присъединяват към 4-та подзона са:

-  ул. „Ген. Паренсов“ – от бул. „Васил Левски“ до бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“

- ул. „Юри Венелин“ – от бул. „Васил Левски“ до бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“

- ул. „Ген. Йосиф В. Гурко“ - от бул. „Васил Левски“ до бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“

- ул. „Любен Каравелов“ - от ул. „Граф Игнатиев“ до ул. „Ген. Йосиф В. Гурко“

- бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ – от ул. Граф Игнатиев“ до ул. „Ген. Йосиф В. Гурко“

- бул. „Васил Левски“ - от ул. Граф Игнатиев“ до ул. „Ген. Йосиф В. Гурко“

Безплатният режим на т.нар. служебен абонамент се премахва. Наредбата за организация на движението в София ще бъде гласувано на следващото заседание на Столичния общински съвет, на 28 октомври.

Още от Ритъмът на столицата