Елена Терзийска, родител: Децата имат нужда да учат присъствено

Елена Терзийска

В училищата в няколко общини в област Благоевград присъствените занятия бяха преустановени на 50% и бе въведен ротационен принцип. За седмица зад компютри и таблети ще се обучават децата от 2., 3., 4., 6., 9. и 11. клас.

Заповедта за реорганизацията на образователния процес бе получена късно вечерта в сряда и завари неподготвени много директори на училища, учители и родители.

Темата за новите мерки в училищата коментира Елена Терзийска, която е родител на две деца и инициатор на много събития в подкрепа на правата на подрастващите.


Още от Артефир