Партньорство за красива и чиста България

Интервю с Ласка Ненова

Над 99,9% от проучванията показват, че хората са предизвикали изменението на климата на Земята. Ние сме основните виновници, за глобалното затопляне и замърсяването на планетата ни. Но, всички заедно можем да направим така, че да предизвикаме възможната промяна. 

През изминалата седмица, Сдружение „БГ Бъди активен“, запозна обществеността с резултатите от кампанията “Партньорство за красива и чиста България”. Те бяха представени на специална пресконференция, организирана съвместно с представители от „Областен информационен център“ Пловдив, които използваха възможността, за да разкажат още за дейността на центъра. 

Повече от 6 години „БГ Бъди активен“, със седалище в Пловдив, продължава да работи за една кауза, да имаме по-чист, по-красив и по-отворен за хората град. Фокусът на дейността на организацията е създаване на нови партньорства, активизиране на местните общности, иницииране на образователни инициативи за намаляване на отпадъците, повишаване нивата на рециклиране и предотвратяване на замърсяването, както и мащабни застъпнически кампании, с фокус образуването на нерегламентирани сметища. Една от целите на всичко това е и активизиране на гражданите, и въвличането им в това да бъдат неизменна част от #ПромянатаВъзможна#.

Добрите примери и акценти от 2021-ва година са кампанията “Искам да съм полезен. Рециклирай ме!”, борбата с образуването на нерегламентирани сметища, работата с училищата, овластяване на общности да създават своята среда и град, послание #БезОтпадъци и борба за Море #БезОтпадъци.

Като част от кампанията за борба с образуването на нерегламентирани сметища и в партньорство с „Национално сдружение на общините“, „БГ Бъди активен“ ще продължи да разпространява добри практики, информация, както и възможности за включване с цел превенция образуване на незаконни сметища, до общини от цялата страна.

На пресконференцията бяха представени бъдещите планове, както и новия проект “Активни квартали”. А, през изминалата седмица, беше осъществен и вторият етап от облагородяването на Сахат тепе.

Ласка Ненова гостува в неделния „Шейкър“, за да разкаже повече за свършеното и предстоящите проекти. 

Чуйте, в прикачения файл.


Подкасти от БНР
/radiobulgaria/history/list ۚRrM5x 0 ]v.p]v.]v.]v.Xv.]v.Традиции-size:1ڟ[foot]v.]v.8^v.p]v.^v./radiobulgaria/traditions/listqSQ.,ժgBP_Lли^v.^v.8_v.8^v.^v./var/www/html/bnr/app/Modules/News/View/Details/partials/gallery_inner.html п\Μeܽ)елP_v.8_v._v.^v._v.35d367308d7b41296ddb6bfd159a4c618dee3112квૐ_"