Европейски граждани за бъдещето на Европа

Десислава Симеонова


На 23 октомври в Европейския парламент в Страсбург се проведе пленарна сесия на тема бъдещето на Европа. Европейски граждани представиха основните теми и проблеми, които смятат, че трябва да бъдат решени на по-високо ниво. 

Държавата ни бе представена от трима българи, които се изправиха в пленарната зала на ЕП, за да заявят гласа на европейските граждани, обединени в отделните панели. 

19-годишеният Александър Милисов е част от панела, обсъждащ европейската демокрация и принципите на правовата държава.


Десислава Симеонова и Красимир Златинов споделиха вижданията на гражданите в групата, обсъждаща миграцията и мястото на ЕС в света. 


Следващите конференции ще се проведат през декември и януари, като ЕП ще стартира с участниците и темите, събрани в панел 1 и панел 2, а именно – силна икономика, социална справедливост и работни места, образование, цифрова трансформация, европейска демокрация и принципи на правовата държава.

Подробности можете да чуете в звуковите файлове

Още от Ритъмът на столицата