Общинският съвет на Смолян решава за въвеждане на зони за платено паркиране

От 1 май догодина ще се въведат т.нар. зелени зони за паркиране в Смолян, ако днес Общинският съвет одобри предложената от кмета Николай Мелемов наредба.

Причината, както се сочи в мотивите е тенденцията на постоянно нарастване на броя коли и голямата натовареност по улиците и пътните артерии в Смолян.

Платените паркинги ще са в диапазона от 8,30 до 17,30 часа. Заложено е въвеждането на абонамент за паркиране за един ден, един месец, шест месеца, една година, служебен абонамент и абонамент за район.

Във всяка зона за платено паркиране ще се осигурят фиксиран брой места за безплатно паркиране  на коли, превозващи или управлявани от хора с трайни увреждания.

Паркингите ще са няколко вида - публични, ведомствени и с ограничен достъп.

На неправилно паркираните коли или с неизплатена цена ще се слага скоба или ще бъдат принудително премествани, ако обстоятелствата го налагат. Собственикът ще трябва да плати такса за освобождаване.

Още от Актуелне информације