Психичното здраве - наболяла тема

Ангел Митков и Мария Бадева, младежки делегати на България към ООН:

"Студент съм по право четвърти курс, отговорих на обява във Фейсбук и реших, че е добра възможност (Ангел). Завършила съм архитектура във Великобритания, но се чувствам свързана с родния ми Пловдив. (Мария)

Основната ни роля е да сме мост между институциите на ООН с младите (15-29 г.), ще представим пред обществеността анкетата с 1000 от тях. Откроиха се 3 приоритета: образование, здраве и околна среда. За първа година здравето е сред тях. Имахме въпрос за отражението на пандемията сред младите. Психичното здраве и образованието са най-засегнатите според младите. Темата е стигматизирана.

Ще проведем и около 50 интервюта с изявилите желание, искаме да е дълбочинно проучване. Темата за градската среда, как да се направи по-благоприятна за младите, ще бъде по-добре за тях. Наблюдава се апатия сред връстниците ни, прекарват времето си по най-малкото съпротивление.

Организираме различни обучения - "Изкуството на застъпничеството" например, обявяваме всички предстоящи събития, с подкрепата на дружеството за ООН. 

Няма конкретни критерии при избора на делегати - нужни са съвкупност от качества: от креативност, през трудолюбие, до умението да си съпричастен." 

Подкасти от БНР