Историята зад Захарна фабрика

Захарната

За софиянци, особено тези на известна възраст, Захарна фабрика е неосъществената мечта и ние да си имаме арт-зона, подобна на всички европейски градове, решили да превърнат бившите индустриални сгради в пространства за срещи с изкуството във всичките му форми. Уви, и разказът на Божидар Янев не ни води натам, но е доста интересно да проследим всичките наслоения около този образец на индустриална София отпреди век-век и нещо:

"Един от 150-те паметника на културата с национално значение в София. Това е и първото голямо промишлено предприятие. Солвей са основните акционери. 

21 сгради, 10 големи парни двигателя от Белгия, като около нея се развиват опитите за социални и работнически жилища. Строителството е благодарение на фонд "Обществени осигуровки", за около 2500 души.

СО спорадично се опитва да накара поредния собственик да оправи поне главната сграда. Какво ни очаква, ако тя бъде оставена да се самосрути? Ексклузивен хипермаркет или затворен жилищен комплекс?" 

Подкасти от БНР