Стартира "Училище за възрастни" в Ново село

В "Училище за възрастни" ще се превърне СУ "Св. Св. Кирил и Методий"  - Ново село. 45 възрастни ученици ще се ограмотяват  в рамките на нова инициатива, наречена  "Образованието – фактор за преодоляване на бедността и социалното изолираност".  Финансирането е  по ОП "Наука и образование за интелигентен растеж" за период от 26 месеца. 


Целта е да се повиши образованието на хора, отпаднали от образователната система в различни етапи. За тези, които са напуснали преди да завършат началния етап ще бъдат организирани курсове за ограмотяване. За другите, прекъснали своето обучение в прогимназиален етап  ще има курсове за компетентност. Всеки от тях ще бъде в рамките на три месеца и ще им позволи да завършат основно образование. Обучението ще бъде присъствено. Ще има група за ограмотяване, т.е. за тези, които нямат начално образование. Група за 5 клас и група за 6 клас. Седмокласниците не са успели да формират задължителната група от поне 10 човека и затова ще изчакат да завършат шестокласниците. Девет педагози са натоварени със задачата да осигурят знания на желаещите, да следят за тяхната посещаемост и да постигнат 80% успеваемост на своите ученици. Учениците ще получават стипендия за посещаемост, стипендия за отличено представяне в курса и безплатен транспорт до училището. За всички тях са осигурени материали от адаптирани програми на МОН за ограмотяване на възрастни.


На 12 октомври е подписан договор, с който са осигурени близо 280 хил. лв., които ще бъдат използвани за ограмотяване на населението от Новоселска община и околностите. Още тогава са поставени писмени съобщения във всички села. Ръководството на училището е заложило на личните срещи и разговори с потенциални възрастни ученици. Голяма помощ са  оказали бивши възпитаници на училището от различни селища.

СУ "Св. Св. Кирил и Методий“ Ново село има опит в подобна дейност, като участник в програмата "Нов шанс", където си партнира с видинското училище по изкуствата.
Още от Посоките на делника
Подкасти от БНР