Компютърът помага на хиляди хора с увреждания за пълноценна реализация

Разговор на Светла Тодорова с Десислав Димов в “Нашият ден“

Персоналният компютър може да помогне много на милиони хора с различни двигателни, сензорни, ментални увреждания да имат по-добро развитие, образование, по-добри шансове за професионална реализация и въобще – за по-добър живот.

Нови технологии намаляват бариерите, които тези хора срещат в ежедневния си живот – например, дават им възможност да говорят, ако не могат да  говорят, да пишат, да четат.

Все по-широко навлиза употребата на различни устройства за управление на компютър за хората със специални потребности. Например тези, които нямат или не могат да използват ръцете си – могат да контролират компютъра с уста чрез захапване. Мишката може също да бъде използвана чрез движения на главата.

А преди две години 49-годишна жена, отхвърлена навремето от образователната система, успява да завърши 12-и клас, благодарение на контрола на компютъра с поглед.  

Незрящите хора имат възможност да виждат съдържанието на екрана на компютъра си чрез специални програми за преобразуването на визуалното съдържание в аудио съдържание.

Десислав Димов, председател на фондация „Хоризонти“ – организация, която помага на хората със зрителни увреждания в тяхното образование и професионална реализация, заедно със своите колеги, улесняват достъпа на незрящите до компютъра чрез различни свои проекти.

В деня на информационната среща по проекта „В помощ на дигиталното приобщаване на хората със зрителни увреждания“, финансиран със средства на фонд „Активни граждани“, Десислав Димов разказва за същността на идеята си и ползата от реализирането ѝ за живота на незрящите. 

Снимки: Pixabay
Още от Нашият ден
Подкасти от БНР