НСИ: 13 на сто от управителите на местата за настаняване са освободили персонала си

13.1% от управителите на местата за настаняване са освободили или съкратили персонала си. 24.6% от ръководителите са предприели като мярка „платен отпуск“, 14.8% - „неплатен отпуск“. От „преминаване на непълно работно време“ са се възползвали 7.6% от мениджърите, 3.5% са предприели мярката „дистанционна форма на работа“, а 2.7% - „намаляване на възнагражденията на персонала“, съобщиха от НСИ.

Същевременно 11.7% от местата за настаняване са се възползвали от правителствените мерки за подпомагане на работодателите. През октомври 52.8% от анкетираните са предложили на своите клиенти алтернативен период за използване на направените резервации, 57.8% са имали намерение да намалят цената на пакет услуги, а 37.7% - на нощувката.

Намаление в приходите от дейността си през октомври спрямо предходния месец са отчели 58.7% от анкетираните управители, докато при 37.0% няма промяна.

През следващия един месец 44.3% от мениджърите прогнозират, че ще могат да обслужат „До 50%“ от разходите за дейността със собствени средства, 33.7% - че ще успеят „До 100%“, а 21.6% от анкетираните посочват, че няма да могат да се справят сами.

По отношение на бъдещата си активност в краткосрочен план 41.1% от ръководителите смятат да продължат да работят, 39.6% - да продължат с настоящата си дейност, макар и с намален обем, 17.3% предвиждат временно да преустановят дейността си, а 1.0% прогнозират да я прекратят. 


Още от БНР уеб
Подкасти от БНР