Μë 6 dhjetor të gjithë nxënësit bullgarë kthehen në shkollë

| обновено на 02.12.21 в 15:07

Nga 6 dhjetori të gjithë nxënësit nga klasa e parë deri në klasën e 12-të do të kthehen në shkollë, njoftoi ministri i Shëndetësisë Stojço Kacarov. Ata do të testohen një herë në javë me testet e disponueshme.

“Ekspertët janë të mendinit se në vend të testimit të dyfishtë, nxënësit mund të testohen një herë në fillim të javës”, tha Ministri. Sëmundshmëria tek fëmijët nën 19 vjeç është jashtëzakonisht e ulët. Përqindja e testeve pozitive në shkollat gjatë dy javëve të fundit është shumë e ulët, shtoi Kacarov.

Nëse gjysma e nxënësve në klasë nuk janë dakord të testohen, fëmijët mund të mësojnë online.

Ndërkohë Ministria e Arsimit bëri të ditur se që të kthehen të gjithë nxënësit në klasë më 6 dhjetor ka nevojë për mbi 150 teste suplementare, madje të testohen vetëm një herë në javë. 

Подкасти от БНР
/radiobulgaria/history/list ۚRrM5x 0 ]v.p]v.]v.]v.Xv.]v.Традиции-size:1ڟ[foot]v.]v.8^v.p]v.^v./radiobulgaria/traditions/listqSQ.,ժgBP_Lли^v.^v.8_v.8^v.^v./var/www/html/bnr/app/Modules/News/View/Details/partials/gallery_inner.html п\Μeܽ)елP_v.8_v._v.^v._v.35d367308d7b41296ddb6bfd159a4c618dee3112квૐ_"