Проектът "Подкрепа за успех" работи в училището на Скутаре

Репортаж на Живка Танчева

Проектът „Подкрепа за успех“ на Министерството на образованието и науката, който се финансира от Оперативна програма "Образование и наука за интелигентен растеж", е насочен към намаляване и предотвратяване на преждевременното напускане на училище и осигуряване на равен достъп до качествено образование. Той предвижда и работа с родители чрез включване на образователни медиатори. Проектът се съфинансира от Европейския социален фонд. 

Училището в село Скутаре  4-та година работи по проекта „Подкрепа за успех“ по три от дейностите. Добрата новина  е, че успяват да включат повече ученици от уязвимите групи, директорът Петър Славков с важното за екипа: „Аз съм директор от 4 години, когато и стартира проект „Подкрепа за успех“. Когато започнах работа децата бяха 93, благодарение на проектите в момента са 109, вървим за следващата година и още нагоре. За 2021/2022 са седем групи, обогатихме материалната база, с електронни устройства, върнахме децата от уязвимите групи обратно в клас.“ 

Основна дейност е работата с родителите чрез включване на образователни медиатори: „Много деца се върнаха обратно благодарени на г-жа Мазникова, искрено и благодарим!“, казва директорът на ОУ "Свети Климент Охридски".

Пенка Мазникова, социален работник от три години в училището на Скутаре: "Обхаванахме всички деца, които вероятно нямаше да имат никакъв шанс да се докоснат до училище. За тези деца всекит ден има риск от отпадане от образователната система, като основен проблем е неграмотността на родителите. Аз се гордея с примера за две деца, които попаднаха в полезрението ни, те бяха просяци пред магазина в селото, работихме с тях, успяхме да им извадим актове за раждане и успешно ги записахме в училище, вече са добре са интегрирани, сега са трети клас. Това е шанс някой да успее, нещо което съдбата не му е отредила."

Гергана Григорова, води групата „Език мой“ за деца с езикови затруднения, тя е учител по български език и литература, казва кое е трудно за децата от малцинствения етнос: „Най-трудното е, че средата, в която се намират децата - българският език не е майчин, и нямат подкрепа от семействата им. Изключително трудно е обучението по БЕЛ, а то е базово и основно за всички останали предмети. Работим с деца, които имат нужда да им се помогне.“

Мария Йорданова, учител на група в трети клас сподели, че в класа преобладават деца билингви, за които българският език не е майчин. „Постарах се да обхвана ученици, които имат систематични пропуски и заради обучението онлайн, и за деца от малцинствените групи, чиито родители са неграмотни.“

Ваня Руменова от трети клас: "В часовете по „Подкрепа за успех“ е много интересно, четем приказки, разказваме ги, правим упражнения по български език. Те ми помогнаха да подобря четенето си и правописа на думичките. Най-интересно ми е по математика, но се справям и с четенето, обичам да рецитирам."

ОУ "Св. Климент Охридски" има обновена материална база, нов компютърен кабинет и  голям интерактивен дисплей.  Участват и в проектите „Равен достъп до училищно образование в условията на криза“, където поличиха лаптопи и таблети за учители и ученици, както и „Образование за утрешния ден“, проекти - финансирани по ОПНОИР.

Още от Точно днес
Подкасти от БНР