Проф. Светозар Маргенов:

Суперкомпютрите – нови хоризонти за решаване на задачи, невъзможни без тях

Разговор на Мария Мира Христова с проф. Светозар Маргенов в “Нашият ден“

Суперкомпютрите създават нови хоризонти за решаване на задачи, които са невъзможни за решаване без тях – каза в “Нашият ден“ чл.-кор. дмн Светозар Маргенов и ръководител на ЦВП по Информатика и информационни и комуникационни технологии.

"Квантовите компютри ще отворят едни абсолютно нови хоризонти. Едно от приложенията е в комуникациите, където се очаква действително да настъпи радикална промяна след въвеждането на квантови компютърни технологии.

Например ще можем да  си представим директна аудио- и видеокомуникация без никакво видимо забавяне. Ще могат да се решават невъобразимо по-сложни глобални оптимизационни задачи.

До момента в България има изградени три суперкомпютъра. Суперкомпютърът е изчислителна система с много висока производителност – много мощна система.

Ако имаме достатъчно пари и една прилична организация, можем да си купим бързо суперкомпютър, обаче човешкият потенциал се създава с години.

Немалка част от изследователите са работили за различни периоди от време във водещи европейски и американски университети и научни центрове. Тази година към нас се присъедини колега с много сериозен опит от работата си в Националната лаборатория на САЩ.

Сега въпросът е – възможно ли е мобилността на българските учени да бъде по-малко еднопосочна?"

Система за съхранение и обработка на петабайти от данни на „ЦВП по Информатика и ИКТ“

Постижения на суперкомпютрите

"Мога да спомена някои от приложенията, по които работят екипите в нашия център. Те включват анализ на въздействието на климатичните промени. Ако говорим за суперкопютрите, може би най-популярен за широката аудитория като постижение е метеорологичната прогноза. Тя се прави само със суперкомпютри, а пък се представя от едни красиви дами, които всички обичаме да гледаме, когато ни казват, че времето ще е хубаво.

Когато се прави анализ на климатичните промени с хоризонт от 20 години, просто е невъзможно без високопроизводителни изчислителни системи да се направят съответните устойчиви симулации.

Друго важно приложение е проектирането на лекарства с компютър. Резултатите на изследователи от центъра са част от работата по създаване на прототип на българската ваксина срещу Covid-19.

Не по-малко важна и актуална задача е дизайнът на лекарствени средства за противодействие на болестта на Алцхаймер. И много силно се надявам, че приближава времето, когато темата Covid ще бъде по-малко доминираща. Има толкова много други важни задачи, върху които е добре да се концентрираме.

Разработването на ефективни алгоритми за квантови изчисления е част от прехода към квантови компютри. Все по-често се промъква тази терминология в масовата комуникация, но това ще доведе до един наистина фундаментален преход в компютърните технологии. Въпросът днес не е дали, а кога квантовите компютри ще навлязат в нашето ежедневие. Ние също работим и по такива по-трудни за обясняване теми, но също много важни."

Кога?

"В Германия се очаква да бъде въведена в експлоатация квантова-компютърна система, където ще могат да се провеждат реални експерименти. Очаквам, че хоризонтът е по-скоро 5, отколкото 10 години."

Регулациите

Те имат различен обхват. В момента по-скоро искам да споделя някои неща, свързани с икономическите регулации. От тази есен в Тех Парк София работи един модел суперкомютър "Дискавърър".

Това е един от петаскейл суперкомпютрите на съвместното предприятие EuroHPC. На този етап нашата помощ към техния екип е на научно-експертно ниво. Те имат интерес да ползват например ресурси на изградения от нашия Център за върхови постижения много мощен Дейта център.

Действащите правила обаче дават възможност това да се реализира в рамките на договор за съвместни изследвания.

Да обаче "Дискавърър“ не развива научни изследвания. И какво се оказва, за ефективното партньорство между тези две суперкомпютърни инфраструктури ще е нужно подходящо сближаване на регулациите на Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж“ и на съвместното предприятие EuroHPC.

Какво да се прави, когато регулациите не подпомагат ефективността. За учените въпросът е много лесен и отговорът е много кратък – понякога решението изглежда просто. Нормативната рамка трябва да е в съзвучие със здравия разум, но административно това е може би по-трудно. Изпратили сме и съвместни писма до министъра на образованието и науката.


Центрове за върхови постижения и за компетентност

"За България тези нови центрове за върхови постижения и центрове за компетентност са много важни, мащабни, отговорни проекти. Нашият център се изгражда от консорциум от седем партньора, като включва четири института на БАН и три водещи в областта български университета."

Чуйте проф. Светозар Маргенов в звуковия файл.


Още от Нашият ден