Рестартирай Европа: По-силна за теб!

ЕС и цифровите технологии в помощ на хората, фирмите и околната среда

Репортаж на Пламен Коцев

Цифровата трансформация е сред главните приоритети на ЕС. Европарламентът помага за определяне на политиките, които целят да засилят капацитета на Европа в дигиталната област, да увеличат възможностите пред бизнеса, да развият уменията на хората, да подпомогнат зеления преход и да подобрят обществените услуги. През май тази година бе приет доклад за изграждането на цифровото бъдеще на Европа, в който основен акцент е използването на възможностите на единния цифров пазар, развитие на технологиите с изкуствен интелект и подкрепа за иновациите в цифровата област. Евродепутатът Иво Христов обясни ролята на технологиите с т. нар. "изкуствен интелект":

"Внедряването на изкуствения интелект носи очевидни ползи, но и ред предизвикателства. Изкуственият интелект не е поредната технологична революция, а Мефистофелско изкушение, заложник на което в бъдеще ще е самото ни съществуване като биологичен вид и човешко същество. Затова икономическите перспективи и конкуретният натиск не са достатъчен аргумент за бързото въвеждане на новите технологии. Огромната пропаст между човешкото ни осъзнаване от една страна и големите технологични възможности, които вече притежаваме от друга, крие рискове."

Как изкуственият интелект влияе върху потребителския пазар и производителността на труда? Евродепутатът Цветелина Пенкова:

"Изкуственият интелект може да промени начинът, по който функционира потребителския пазар в икономиката. Ползите както за потребителите, така и за бизнеса са многобройни, но опасенията все още остават. Ако в Европа успеем да интегрираме изкуствения интелект в работния процес, бихме могли да увеличим производителността с 20% и да добавим 2,7 трилиона евро към европейската икономика до 2030 г. Въпреки това, прозрачността, сигурността и надеждността на данните все още предизвикват някои тревоги. Изключително важно е потребителите да имат ясни права, които ги защитават и им позволяват да се възползват от социалната цифрова трансформация. Използването на изкуствен интелект не трябва да бъде фокусирано само върху постигането на конкурентоспособност, трябва да бъде фокусирано и върху подобряването на благосъстоянието на европейските граждани, постигането на целите на Зелената сделка и споделянето на технологичния напредък и осигуряването на зелено еко- икономическо развитие, което осигурява целите на социалното включване. Европа се нуждае от управляван от потребителите изкуствен интелект, който гарантира, че никой няма да бъде изоставен."

Цифровите платформи, интернет на нещата, компютърните услуги в облак и изкуственият интелект са част от водещите технологии, които променят множество сектори на икономиката. Те правят възможни оптимизацията на производството, намаляването на емисиите и отпадъците и засилване на конкурентните предимства на компаниите, обясни Емил Кирилов от Видин, собственик на компания, занимаваща се с разработката на електронни устройства: 

"Дигиталната трансформация дава възможност за следене на различни величини от разстояние, както и за управлението на цели процеси. Това е възможно благодарение на всеобхватната интернет свързаност и оттам идва възможността да свържем всяко устройство в обща мрежа или както е по- известна тази мрежа "интернет на нещата" ... Преди около 3-4 години започнахме работа по проект, който бе финансиран по линия на ЕС и който има за цел оптимизирането на сметосъбирането. Ние се насочихме към рициклируемите отпадъци и по конкретно събирането на текстил."

Кризата с COVID-19 изисква дългосрочен отговор на много въпроси и именно цифровите решения предлагат важни предимства за възстановяването на Европа и утвърждаване на конкурентната ѝ позиция в глобалната икономика.

Още от Посоките на делника
Подкасти от БНР