Беше ли претупано приемането на Плана за интегрирано развитие на София

Интервю на Ирина Недева с Милка Христова и с арх. Любо Георгиев в предаването ''Хоризонт до обед''

"Демонстрирано беше несериозно отношение и недооценяване на важността на документа. Целта на документа е да насочва инвестиционната политика на общината до 2027 година. Целта е по-високо качество на живот, по-чиста среда, по-модерно развитие на икономиката на града. На сесията при дневен ред от 65 точки ни беше внесен за разглеждане този документ, който беше претупан в едно заседание. Такъв документ трябваше да бъде разгледан на отделна сесия. Този план имаше нужда и от прецизиране". 

Това каза пред БНР Милка Христова, общински съветник от БСП, по повод програмата за развитието на София - от близо 2000 страници, изготвена с експертиза, анализи от "Софияплан", която беше приета от Общинския съвет в края на ноември. 

"Софияплан" е общинско предприятие, което отговаря за стратегическото и пространствено планиране на Столична община. "Софияплан" изготви Програма за София с включване на много заинтересовани страни (специалисти, бизнес, НПО, администрации), на базата на анализи на територията и политикитеПрограмата за София поставя пред Столична община три стратегически цели - по-устойчиво развитие и подобрена свързаност; повишаване конкурентоспособността на общината и развитие на икономика на знанието; по-развита социална и културна среда. 

Преди приемането на документа оставка подаде арх. Любо Георгиев, който оглавяваше "Софияплан".  

"Беше далновидно документът да бъде обсъждан повече време. Иначе остава усещане или за несериозност, или за скрити действия", каза арх. Георгиев в предаването "Хоризонт до обед". Той поясни, че решението му за оставка е рационално и продиктувано от обективното наблюдение, че нерядко се случва да има добри документи с куцащо изпълнение

"Липсата на отражение на това, което правим, в реалните политики и действия на Общината, предизвика решението ми да напусна. Поводът беше абсурдно решение на ОбС, с което се дадоха още задължения на "Софияплан" - да координира прилагането на всички планове, стратегии, ключови документи на общината, без да се дават инструменти за това". 

Арх. Любо Георгиев посочи, че планът за София е създаден въпреки общинското ръководство

"Притеснява ме реализацията на поставените конкретни цели. За самата реализация на този план е необходима допълнителна детайлизация, която да е съобразена с стратегията за развитие на града, за да даде възможност и на субекти извън Столична община да участват в реализацията", изрази мнение Христова. 

Повече по темата можете да чуете в звуковия файл. 

Още от Хоризонт до обед
Подкасти от БНР