Община Кула готова за зимния сезон

Репортаж на Наско Цанов

В община Кула са взети всички мерки за посрещане на зимния сезон. Снегопочистването е частично делегирано на общинското предприятие, обясни д-р Владимир Владимиров - кмет на общината.


"Мога да кажа, че сме готови да посрещнем зимата, от една страна първо е осигурено отоплението на детските и социалните заведения и другите общински структури. На второ място снегопочистването е разделено на улично в населените места и за пътищата сме сключили договор със земеделски производители по три направления. Селата Старопатица и Коста Перчево е едното, другото е с. Големаново – с.Извор Махала, и третото е с.Цар Петрово- с.Тополовец и с.Чичил. Уличната мрежа ще се почиства със собствени машини, а пътната мрежа ще се почиствана от тези земеделски производители. Има достатъчно за първия етап осигурени пясък, сол и химични вещества. Чакаме първия сняг, децата, за да се пързалят, ние с нетърпение, за да покажем, че сме готови", каза Владимир Владимиров.


Още от БНР уеб
Подкасти от БНР