Правото и цифровите технологии

| обновено на 17.12.21 в 15:09
Интервю на Анелия Торошанова с проф. Таня Йосифова в ''Законът и Темида''

Правото и цифровите технологии – кои са правните аспекти и акцентите в обучението на УНСС?

Проф. Таня Йосифова, експерт по гражданско право, преподавател в Юридическия факултет на УНСС, консултант на предаването "Законът и Темида", разказва повече за правните аспекти на обучение по темата:

Проф. Таня Йосифова"Курсът, който стартира в Института за следдипломна квалификация при УНСС, представлява една дългосрочна квалификация по право и цифрови технологии. Това е едно интердисциплинарно обучение, което се провежда както присъствено, така и дистанционно. Курсът предоставя комплексни интердисциплинарни знания, относно навлизащата все повече дигитализация във всички сфери на обществения живот. 

Като цяло екипът е много добре подбран от водещи специалисти в тази област. В този курс могат да кандидатстват всички лица, които имат завършено висше образование – юристи, икономисти, специалисти по информационни технологии... 

Учебният план е в рамките на два семестъра – обучението се повежда в събота и в неделя (улеснение за работещите курсисти). В рамките на учебния план сме се постарали да обхванем дисциплини, които са актуални и отразяват съвременното развитие на българското право и на правото на ЕС. Тук са включени въпросите на електронното управление, електронното правосъдие, правното регулиране на електронната търговия, вкл. изискванията към онлайн магазините, интелектуалната собственост в дигиталната среда, електронни административни услуги... 

Обучението е сертифициращо. Завършва със сертификат, който е едно предимство за лицата, преминали обучението."

Чуйте повече от звуковия файл.

Снимки – Институт за следдипломна квалификация при УНСС и личен архив на проф. Таня Йосифова
Още от Законът и Темида