Σχεδόν πλήρεις οι ΜΕΘ στην Βόρεια - Κεντρική Βουλγαρία

Στη Βόρεια Κεντρική περιοχή της Βουλγαρίας το 72,5% των κλινών των ΜΕΘ είναι κατειλημμένες μέχρι σήμερα. Προβλέπεται ότι σε 5 ημέρες η περιοχή θα εισέλθει στον υψηλότερο τέταρτο βαθμό εξάπλωσης της Covid-19, όταν η πληρότητα κλινών των ΜΕΘ θα ξεπεράσει το 80%.

Σύμφωνα με το νέο κυβερνητικό σχέδιο για τη διαχείριση κρίσεων στην συγκεκριμένη περιοχή, περιλαμβάνονται οι περιφέρειες Σιλίστρα, Ράζγκραντ, Βελίκο Τάρνοβο, Ρούσε και Γκάμπροβο.