Студенти се опитват да спасят издателството на Любен Каравелов в Букурещ

Разговор на Таня Димова с Николай Чакъров в ''Артефир''

Студенти от сдружение „Мост през вековете“ правят опит да спасят сградата в центъра на Букурещ, дарена на Любен Каравелов за неговото издателство. Солаковият хан e построен през 1859 година от братя Солакулу от Свищов и дълги години е бил огнище на българското революционно дело. От повече от 60 години обаче този исторически център на българското възрождение, който днес е Европейски културен институт, тъне в забрава и разруха.

„Все още се води като частен имот и от доста години, може би повече от 40, се правят опити да бъде спасена, включително от граждани от Румъния, но от наша страна нито една институция, нито едно министерство не проявява интерес“, споделя Николай Чакъров от сдружението, инициатор на идеята.

Докато се води борба за собствеността на имота и неговото предназначение, ханът, който е с над 1000 кв. м застроена площ, над 100 стаи, украсени с алафранги, дълбоки зимници-складове и огромен двор, започва да се руши и става опасен за околните.

„Сградата вече е в плачевно състояние. Останала е буквално една фасада с плочата на Любен Каравелов отпред, на която е изписано, че там е била неговата печатница“, обяснява Чакъров и допълва, че единственото, което в момента се забелязва, е релефът с главата на Каравелов, който е откраднат и продаден на вторични суровини.

В тази сграда Любен Каравелов е издавал вестниците „Свобода“, „Независимост“ и „Знаме“. Едни от най-видните ни борци за свобода – Христо Ботев и Васил Левски, са намирали убежище именно в нея и са я използвали за подготовка на бунтове. На това пропито с история място е свикано и събранието на БРЦК, на което Левски е избран за апостол на вътрешната организация в България.

Обединени от идеята Солаковият хан да остане като жива част от българската история, студентите от младежкото историческо сдружение „Мост през вековете“ поставят началото на Инициативен комитет, в който ще бъдат поканени всички министерства и видни български общественици, с цел да се събере граждански суверенитет, който да покаже, че България има намерение да спаси тази сграда като паметник на културата.

„Идеята е да се съхрани, реставрира и да се превърне в Български културен център, който да запази историческата ни памет“, споделя Николай Чакъров. По негови думи планът за възстановяването на сградата вече е готов, остава само двете страни да осъществят диалог и да стигнат до консенсус. В противен случай това няма да е първият исторически хан, който страната ни губи.

Скоро ще бъде обявена и онлайн подписка, която всеки гражданин може да разпише и по този начин да допринесе за спасяването на Солаковия хан и това, което ни е останало като история в него.

В звуковия файл Николай Чакъров разказва повече.
Още от Артефир