Ирен Петрова говори открито за любовта в новелата си "Скъпа Лилит"

Интервю с Ирен Петрова


„Скъпа Лилит“ е заглавието на новата книга на младата писателка Ирен Петрова, издадена от бургаското издателство "Знаци". Това е любовна новела, която потапя читателя в един диалог между влюбените мъж и жена, пояснява авторката.

"По-скоро на шега започнах диалог между двама души и така в хода на писането, темата за Лилит изскочи сама, което даде и заглавието на книгата, в крайна сметка тя се превърна в централен образ. В началото нямах представа изобщо, че ще стигна до нея. Лилит всъщност е първата жена, която е доста по-интересна от Ева и образът на жената, който описвам в книгата е събирателен образ между жените, които историята познава и една от тях е Лилит".

Ирен Петрова е родена в София. В момента е студентка в Софийски университет "Св. Климент Охридски", специалност "Социална педагогика". Част е от трупата на Театър-лаборатория "Алма Алтер", с която участва на най-различни международни фестивали.


Още от БНР уеб