Столичното 10-о СУ "Теодор Траянов" отваря STEM център

Интервю на Катя Василева с Нели Филипова

Все по-често се убеждаваме, че образованието трябва да се основава на практиката и изискванията на динамичната, технологична среда. Работните места в реалния свят са интердисциплинарни, чрез интегриране на дейностите по STEM (наука, технологии, инженерство и математика). В учебните области на децата се предоставя възможност за развитие на умения, необходими за адаптация в динамично развиваща се технологична среда.

Националната програма към МОН за изграждане на училищна STEM среда има за цел да повишава интереса на учениците и техните постижения в областта на науката и технологиите, като подкрепя създаването на училищни центрове с фокус върху STEM.

Столичното 10-о средно училище "Теодор Траянов" е сред спечелилите проект за изграждане на STEM център в училището с финансиране на 300 000 лева и самофинансиране в размер на 10% от сумата, каза в студиото на Радио София Нели Филипова, директор на училището.

„10-о училище кандидатства по програмата за изграждане на STEM среда, провокирано най-вече от желанието си да повиши интереса към училището и да работи за формиране на така необходимите умения за децата, които ще им помогнат за една по-успешна реализация след излизане от училище“, добави Нели Филипова.

STEM центърът в 10-о средно училище "Теодор Траянов" ще бъде открит през февруари и ще е насочен към учениците от начален етап на образование.

Нели Филипова добави, че едно от уменията, които си поставят да развият в децата е критичното мислене.

Подробности можете да чуете в звуковия файл

Още от Ритъмът на столицата