Ново оборудване за социалната кухня в село Смоляновци

Репортаж на Любо Андреев


Филиалът на Социалния патронаж в Монтана в село Смоляновци ще бъде снабден с нова техника и обзавеждане. 

Проектът е на стойност 35 000 лева. 

"31 500 лева е финансирането от Фонд "Социална закрила" към Министерството на труда и социалната политика, а останалата част е от общината" съобщи кметът на Монтана Златко Живков и допълни:

"Филиалът е за 50 лица, но има отношение в новите условия и при тази демографска картина към 8 кметства - Смоляновци, Белотинци, Клисурица, Винище, Долна Рикса, Славотин, Доктор Йосифово и Студено буче. Предстои избор за определяне на изпълнител и сключване на договор за доставка".


Още от БНР уеб