Категоризация на хижите

Категоризация на хижите

Категоризацията ни хижите е една от задачите за 2022 година, за която ще настоява членът на Инспектората на БТС Ивайло Мирчев. Според него отдавна връзката между туристическите дружества и Българския туристически съюз е прекъсната. От тук и проблемът за това как се управляват хижите и как се предлагат услугите в тях. Според него правилникът за вътрешния ред в местата за настаняване не се спазва. Всеки един хижар, който наема хижа от дадено дружество, защото дружествата стопанисват тези места за подслон, налага свои правила, които противоречат на идеята на организираното туристически движение. По този начин правилата навсякъде са различни, а те трябва да бъдат уеднаквени.

Трябва да бъде направено ясно разграничение на видовете хижи, защото те се намират на различна надморска височина, категоричен е Ивайло Мирчев.

"Високопланински, планински и равнинни. Равнинните хижи са в Източна Стара Планина, Източни Родопи - те могат да се зареждат много лесно, до тях има лесен достъп с автомобили и те не могат да се приравняват като условия и възможности за стопанисване като например хижа "Иван Вазов", която се снабдява с животинска сила. Или като хижа "Рай" и т.н. Едно от важните неща е да се направи категоризация на хижите по отношение на тяхното местоположение, което е много важно."

Ивайло Мирчев пояснява, че мнението на хижарите няма да се взема под внимание, защото те са наематели. Една хижа се преотстъпва за стопанисване от БТС на туристическо дружество. Лошата практика е дружеството да отдава хижата на трети лица, които нямат понятие от пешеходен туризъм и туристическа етика.

"И хижите се превръщат в едни банкетни зали, което не е редно. Мнението на хижарите може да се потърси в съвсем друг битов аспект. Те не могат да дават мнение, защото мнението е записано ясно в правилника за вътрешния ред на хижите. Хижите са места за социален туризъм и основният акцент върху тях трябва да бъде нощувката на туристите. В хижите не е задължително да има кухня. Всяка една хижа, която предлага кухня, трябва да предлага ниско бюджетно изхранване."

Скандалите с хижари са постоянни, но и с туристите, които в много голяма част не спазват правилата за посещение в хижи.

Повече за идеята хижите да бъдат категоризирани чуйте от Ивайло Мирчев от БТС в звуковия файл.