Безработица в община Балчик е 3,8 процента

Равнището на безработица за община Балчик през 2021 година е 3.8 процента, колкото е било в годината преди пандемията – 2019, средно годишен брой регистрирани лица - 310. През 2020-а делът на хората без препитание е почти двоен – 6,3 процента от икономически активното население, обобщават от дирекция Бюро по труда, или средно 513 души. Разчетите са направени при икономически активно население 8127 лица (данни от преброяването през 2011 г.)

В средата на миналата година например (юни 2021 г.) в  ДБТ Добрич за Балчик са обявени 45 свободни работни места, предимно в секторите хотелиерство, ресторантьорство, търговия и индустрия. Шест месеца по-късно, те са драстично по-надолу -  8, в сферата на селското стопанство и строителството.

В последния месец от годината регистриралите се като безработни са 104 жители, освободени основно от търговия, хотелиерство, държавно управление, образование. През юни 2021-ва без препитание са записани значително по-малко - 44-ма от района на Балчик. 

Данните са за лицата, които са пожелали да се регистрират в ДБТ Добрич, и по всяка вероятност не обхващат целия освободен персонал, уточняват оттам.

Обичайната практика за местата в сектор туризъм в община Балчик е търсенето на работна ръка да започне края на февруари и началото на март.

Подробностите чуйте в звуковия файл:Още от БНР уеб