Национален кръг от световен конкурс ще отличи за пръв път добрите примери в българския бизнес

Разговор на Катя Василева с Дарина Георгиева

„Пионери в целите устойчивото развитие“ или SDG Pioneers се наричат световните награди, учредени от ООН за представителите на бизнеса, които тази година ще се проведат за първи път и у нас.

Националният кръг от световния конкурс се организира от Българската мрежа на глобалния договор на ООН. Повече за предстоящото му провеждане и за предизвикателствата, които стремежът към устойчиво развитие поставя пред бизнеса, разказва в ефира на радио София изпълнителният директор на Българската мрежа на глобалния договор на ООН Дарина Георгиева.

„Устойчиво развитие е това развитие, което ни позволява да вървим напред, оставяйки ресурси и за поколенията след нас, мислейки с перспектива за бъдещето“, поясни тя и добави, че целите за устойчиво развитие са приети от ООН и всички държави членки през 2015 година след дълго съгласуване с експерти от всички области на развитие.

Те обхващат на практика всички сфери от живота – от добро здраве, през опазване на околната среда, чист въздух, иновации, отговорно производство и потребление, антикорупция, чиста енергия, защото всяка от тези сфери касае качеството ни на живот и нашия живот лично. „Напредъкът по тези цели показва напредъка ни като общество“, допълни тя.

Бизнесът в момента е изправен през много предизвикателства, които са свързани не само с последиците от ковид кризата, а въобще с човешкия потенциал, с прекъсване на веригите на доставки, изчерпването или нарушаването на природните ресурси, корупцията и т.н. Негова задача е да търси решение как да излезе от тези затруднения като се фокусира не само върху бизнес целите си, но и върху приноса си за обществото.

Според Дарина Георгиева има все повече примери за добри практики в българския бизнес през последните години.

Все повече стават и компаниите, които инвестират в образование, здравеопазване или развитие на дигиталната грамотност „Със сигурност бизнесът днес много повече работи не само за собствения си успех, но и за постигане на обществен принос“.

Националният конкурс, който ще отличи представителите на добри практики в българския бизнес се фокусира именно върху това какъв е приносът на съответната компания в постигане на целите за устойчиво развитие, формулирани от ООН.

Българският финалист ще бъде излъчен в средата на март 2022, а световните носители на приза Ес Ди Джи Пайниърс ще бъдат обявени по време на срещата на върха на лидерите на глобалния договор на ООН в Ню Йорк.

Повече подробности от разговора чуйте в звуковия файл.

Още от Ритъмът на столицата