Ресторантьорският бизнес е в шах

В шах! – така отвърна на въпроса как работят ресторантите в условия на ограничения и жестоки цени на тока Марияна Митанова – управител на един от най-старите ресторанти в Балчик – „Морско око“. Обектът, доскоро работил като целогодишен, спря работа през зимата заради намалялата клиентела при условието „зелен сертификат“ и неизвестните колко голяма ще е следващата сметка за електричество.  В същото положение са и други търговски обекти и заведения в Балчик, избрали да затворят в студените месеци.

Каквото и да се случва с ограниченията заради пандемията, ресторантът предвижда да върне кадрите си, които са на платена трудова борса, в началото на март, за да не ги загуби.

Марияна Митанова заяви, че са задържали ниски цени в менюто си, но увеличение ще има, колко – ще зависи от цените на тока, продукти, размер на заплати и осигуровки.  

Вместо очакваните близо 10 000 лева ковид помощ, фирмата е получила по мярка към Министерство на туризма само 528 лева.

Според сметките на ресторантьора 2021-ва е завършила с 20 на сто по-слаб оборот спрямо 2019, която се изисква за база. Това е и една от причините обектът да не отговаря на условията за кандидатстване по антикризисната мярка 60/40, която залага поне 30 на сто спад. Ще търсят други начини за подпомагане на дейността, като проекта „Заетост за теб“, за да върнат хората си в началото на март.

Иначе в условията на пандемия балчишкото дружество "Морско око-92"  приключи успешно дейностите по европроект за създаване на условия за дългосрочна и устойчива заетост, финансиран по програма "Развитие на човешките ресурси" по процедура на МИГ Балчик - Генерал Тошево. Организирано е обучение и последващо наемане на продължително безработни, като за техническото обезпечаване на новосъздадените работни места фирмата е закупила кухненско оборудване и обзавеждане. Общата стойност на проекта е 141 620 лева.

Подробностите чуйте в звуковия файл:Още от БНР уеб