Закриват видинското ОУ "Отец Паисий"

Репортаж на Цветомир Цветанов

Основно училище "Отец Паисий" във Видин ще бъде закрито, а учениците- преместени в Средно училище "Св. св. Кирил и Методий". Учебното заведение изпитва сериозен недостиг на средства заради малкия брой ученици.

"Мотивите за предлаганото преобразуване са свързани преди всичко с интереса на учениците, сградния фонд, финансовата издръжка и загрижеността за педагогическия и непедагогическия персонал с оглед запазване на трудовата заетост. В момент на икономическа стагнация, за общинското ръководство е важно да бъдат съхранени кадрите, тяхното насочване не само в приемащото училище, а във всички училища на територията на град Видин", обясни заместник-кметът Борислава Борисова и добави, че за 2021 година ОУ "Отец Паисий" има недостиг от 51 000 лева.


Предложението е обсъдено с персонала на ОУ "Отец Паисий", каза директорът на учебното заведение Лиана Иванова:

"През последните две години рязко намаля броят на учениците. За съжаление наистина икономическата обстановка в града е такава, че намаляват все повече и повече хората в града и съответно- децата в града. Имаме и становище на Обществения съвет, който ни подкрепи в това отношение и оттук нататък работим да се случат нещата до началото на месец септември."

Общественият съвет на СУ "Св. Св. Кирил и Методий" също е изразил съгласие с готвената промяна, допълни директорът на училището Бисерка Каменова:

"На педагогически съвет също беше разискано, колегите приеха с мнозинство предложението, така че ние си мисля, че заедно ще стартираме новата 2022/2023 учебна година."

Регионалното управление на образованието е дало положително становище за готвената оптимизация на училищната мрежа. 56 ученици, 10 учители и петима души непедагогически персонал трябва да бъдат преместени. Сградният фонд на ОУ "Отец Пасий" ще бъде стопанисван от ПТГ "Васил Левски", която и към момента ползва част от сградата. Предложението трябва да бъде утвърдено от Общинския съвет във Видин и от Министерството на образованието и науката.

На този етап няма данни други училища във Видин да изпитват финансов недостиг, обясниха от Общината.