Приемни семейства без деца

В 491 от 1 867 приемни семейства в България няма настанени деца за отглеждане. Данните са от анализ за предоставянето на социалната услуга „Приемна грижа”.

С най-много незаети приемни семейства са областите Търговище, Добрич и Ловеч.

За шест години настанените деца по проекта са над 6 500. Заличените от регистрите приемни семейства са 1 146, като основните причини за това са свързани с влошено здравословно състояние, промяна на местоживеенето и навършване на пълнолетие на приемното дете.

За регионите с постоянна висока незаетост основна причина са многото приемни семейства, които искат да се грижат за дете с различен профил от този, който е наличен в съответната област, както и несъответствието между броя на приемните семейства и реалните потребности на дадена област.

Още от БНР уеб