Равнопоставеност при усвояването на средства по общата селскостопанска политика на ЕС в следващия програмен период

Снимка: Архив

Общата селскостопанска политика на ЕС има две основни цели:

1. Да помага на европейските фермери да се конкурират в цял свят.

2. Да насърчава развитието на селските райони, и особено на по-бедните сред тях.

Селскостопанската политика играе важна роля в ЕС, не само защото обработваемите земи и горите заемат 90% от използваната земя, но и защото ОСП може да помогне на Европа да се справи с големи предизвикателства, като например:

1. Oсигуряването на безопасна и висококачествена храна на потребителите.

2. Oпазването на околната среда.

3. Приспособяването към променящите се международни правила за търговия.

Роджър Уейт е говорител на Европейската комисия по въпросите на селскостопанската политика. Срещаме се в телефонен разговор, за да коментираме предложената от комисията реформа нв ОСП.

В разговор със Симеон Белев Роджър Уейт обяснява същността на това перо от европейския бюджет.