Има големи различия в политиките за енергийна ефективност на страните от ЕС

Снимка: Архив
Експертно проучване разкрива големи различия в амбициите и характера на политиките за енергийна ефективност в 28-те страни членки на Европейския съюз. От проучването, в което са били интервюирани над 80 експерти, става ясно, че в някои държави признаването на ползите от подобна ефективност в различни области, ги кара да имат амбициозни програми, докато другите едва прилагат минимума, изискван от евродирективите. Според един от експертите, има значителен напредък в строителството и доставките, правени в публичния сектор. По думите му обаче мерките между отделните сектори не са добре координирани и липсва ясен замисъл при прилагането им на държавно ниво. Най-малко амбициозните мерки в общността пък са в областта на транспорта. Авторите на доклада подчертават липсата на политическа воля и ясна стратегия за действие, те се оплакват и от това, че няма дългосрочна визия след 2020 година. Дания и България са хвалени за тяхното стратегическо планиране, похвали получват и Франция и Великобритания за ясната визия при планирането в обществения сектор. Най-малък напредък по политиките за енергийна ефективност пък има в Чехия, Словакия и Италия.

Европейската комисия може да въведе задължителните правила за капитала на банките в по-голям кръг от институции, за да се избегне увеличаването на рисковете във финансовата система. Проектодокументът ще бъде представен на 4-ти септември и е координиран със страните от Г-20, които ще обявят нов набор от правила на срещата си следващата седмица. В него се подчертава възможността за въвеждане на реформи за регулиране на "сенчестото банкиране" или недостатъчно контролираните финансови посредници. Европейският банков надзор ще трябва да направи оценка на размера на финансовите субекти, които попадат извън обхвата на правилата за банките. В световен мащаб банковият сектор в сянка се оценява на около 45 трилиона евро, от които 23 трилиона са в страните от Европейския съюз.