Правата на потребителите в ЕС - информационна кампания през 2010

През 2010 година в България ще се проведе информационна кампания, която има за цел да  увеличи информираността на потребителите за техните права, произтичащи от европейското законодателство и да насърчи ролята на потребителските организации като източник на информация и съвет за потребителите. Какво трябва да знаем за себе си като потребители, които се възползват от основното си право - да пътуват свободно? Това можете да научите от интервюто с Игнат Арсенов - адвокат на Европейския потребителски съюз в България. /07.2009/