Багажът във въздушния транспорт

В доклада за 2008 година на мрежата на европейските потребителски центрове е записано, че най-много са оплакванията на гражданите от въздушния транспорт, по-точно от множеството проблеми с багажа. Затова еврокомисаря по транспорта на ЕК обяви, че се обмисля вариант за уеднаквяване на изискванията за вида, обема и теглото на личния багаж на пътуващите.От една анкета можем да добием бегла представа за този проблем у нас, а после е и разговора ни с Йовко Йоцев - главен секретар на асоциацията на българските авиокомпании. /07.2009/