Евроизмамите и борбата с тях

Как опитът на европейските служби може да ни помогне да предотвратим злоупотребата с европейски пари? Защо в други страни се стига по-бързо до разкриването и наказването на тези, които злоупотребяват с европейски средства?

Създаването на специализирано звено от прокурори, следователи и дознатели е опит за постигането на по-висока ефективност в тази посока. До създаването на звеното за 3 години бяха образувани 20 дела, след създаването му за по-малко от година - 30 дела. Един от тези прокурори е Александър Налбантов, който е образувал 10 осъдителни присъди, 4 от които по програма "Сапард" и 6 по програмата "Леонардо да Винчи. /07.2009/