Еврорадиоигри: Кои са приоритетите в новата селскостопанска политика на Европейския съюз

В днешното издание на Еврорадиоигрите по „Евранет плюс” се опитваме да разберем доколко нашите слушатели са запознати с приоритетните области в селското стопанство, които ще бъдат финансирани със средства от ЕС през следващия програмен период, както и с новите механизми за подкрепа на сектора, които ще бъдат използвани.