Евросправочник на слушателя: Ще се повишат ли парите за българските учени по „Еразъм +”

Предвижда се уеднаквяване на ставките за дневни, пътни и разходи за управление на проект за всички страни участнички. В случаите, в които Европейската комисия ще прилага диференциран подход по отношение размера на ставките по държави (например „разходи за персонал”), тя разпределя всички страни участнички в 4 групи според стандарта на живот и те използват една и съща осреднена ставка. България, която досега бе на последно място по икономически показатели, вече ще може да се възползва от тази осреднена по-висока ставка.
Събеседник: Иван Модев, директор на Центъра за развитие на човешките ресурси към МОН.